Sprzedajemy

Zezwolenia na połów

O firmie

W 2022 roku Gospodarstwo Rybackie Miedwie Sp. z o.o. zrealizowało projekty współfinansowane ze środków Programu Rybactwo i Morze oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Działanie nr I: Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołóstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Cel operacji: "Podniesienie jakości produktów".

Wartość udzielonej pomocy 118.992,00 zł

 

Działanie nr II: Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołóstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołóstwa, w tym floty łodziowego rybołóstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Wartość udzielonej pomocy 53.261,00 zł

Nasza działalność w zakresie akwakultury rozpoczęła się w roku 2002 kiedy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiliśmy prawo rybackiego użytkowania jezior o powierzchni 5.664 ha. Stawy pełnią funkcję ośrodka hodowlanego ryb, produkując materiał zarybieniowy na potrzeby jezior oraz wytwarzając karpia konsumpcyjnego. Posiadamy linię genetyczną wyhodowaną od narybku do karpia handlowego wyłącznie w rodzimych kompleksach stawowych.

Nasi partnerzy

 

 

 

Nasza oferta

Rodzaj rybyCena za 1kg
Karaś 6zł
Karp 28zł
Krąp 2zł
Leszcz 7zł
Zobacz więcej

 

https://www.traditionrolex.com/4

https://www.traditionrolex.com/4