O firmie

Nasza działalność w zakresie akwakultury rozpoczęła się w roku 2002 kiedy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiliśmy prawo rybackiego użytkowania jezior o powierzchni 5.664 ha. Stawy pełnią funkcję ośrodka hodowlanego ryb, produkując materiał zarybieniowy na potrzeby jezior oraz wytwarzając karpia konsumpcyjnego. Posiadamy linię genetyczną wyhodowaną od narybku do karpia handlowego wyłącznie w rodzimych kompleksach stawowych.

Nasi partnerzy