Jeziora

Dział jeziorowy

F.B.H.U. Modehpolmo Sp. z o.o. oraz Gospodarstwo Rybackie Miedwie Sp. z o.o. dzierżawią siedemdziesiąt akwenów o powierzchni 7 800 ha w dwudziestu trzech obwodach rybackich na terenie dwóch Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w Poznaniu.

Do największych jezior zaliczamy:

  • Miedwie 3 700 ha
  • Płoń 827 ha
  • Wełtyń 356 ha
  • Swobnickie 344ha
  • Będgoszcz 297 ha

Dział jezioro Dąbie:

 

Funkcjonowanie tego działu oparte jest na zasadach rybołówstwa morskiego. Z tego tytułu firma w latach 2008/2010 kupiła 3 licencje połowowe związane z zakupem 3 kutrów rybackich tj. Dąb 8,STŁ 38, Dąb 22. Do wymienionych jednostek przypisane są narzędzia połowowe - stawne, pułapkowe, haczykowe oraz kotwiczne. Dzięki temu odławiamy ryby za pomocą 73 żaków, 53 wontonów, 11 drygawic oraz 1500 haków węgorzowych. Od kilku lat jako jedyni otrzymujemy zgodę Ministra na odłów tarlaków oraz przeprowadzenie sztucznego tarła na jeziorze Dąbie. Poprzez to w znaczący sposób przyczyniamy się do poprawy stanu populacji różnych gatunków ryb w j. Dąbie m.in. sieja zatokowa, miętus, szczupak, sandacz.

NASZE WODY

Nasze akweny podzielone są na następujące obwody - ustanowione przez RZGW Szczecin lub Poznań – w skład, których wchodzą dane akweny.

Obwód jeziora:

- Strzeszowskie na rzece Tywa nr – 1

Strzeszowskie
Jezioro charakteryzuje się m.in. znaczną głębokością maksymalną misy zbiornika sięgającą 14,2 metrów, przy średniej 6,8m. Drugim ważnym elementem jest przezroczystość jeziora, która jest stosunkowo duża, co wynika z niskiego stopnia zanieczyszczenia wody. Ogólna powierzchnia jeziora wynosi 129,38ha.

Trzcińskie (Trzcińskie Małe)
Położone na nizinie Myśliborskiej w dorzeczu rzeki Tywa. Jezioro płytkie o średniej głębokości 3,5m. Jezioro o ogólnej powierzchni 25,84ha. Typ jeziora linowo-szczupakowe.

Dłużyna (Dołgie)
Maksymalna głębokość jeziora to 6,6metra. Przejrzystość wody dochodzi do 2,1m. Zamulenie jeziora bardzo duże, stannowi 70% dna. Warunki tlenowe dobre. Jezioro o ogólnej powierzchni 68,53ha. Charakterystyka jeziora linowo-szczupakowa.

Leśne (Grzybno)
Przejżystość wody wynosi 1,5m. Zamulenie zbiornika bardzo duże, wynosi 90% powierzchni dna. Maksymalna głębokość 5,5m. Jezioro o gólnej powierzchni 18,50ha. Charakterystyka jeziora linowo-szczupakowe.

Grodzkie (Zamkowe)
Jezioro o gólnej powierzchni 7,0ha. Maksymalna głębokość to 1,5m. Pzejrzystość jeziora wynosi zaledwie 0,4m. Zamulenie dna wynosi 95% powierzchni dna. Jezioro karasiowe.

Jeziora bez nazwy pomiędzy jeziorem Grodzkie (Zamkowe), a jeziorem Leśne (Grzybno)
Jezioro o ogólnej powierzchni 3,2ha. Głębokość wynosi 1,8m. Przejrzystość do 0,5m. Jezioro karasiowe.

- Swobnickie na rzece Tywa nr – 3

Swobnickie (Długie)
Maksymalna głębokość jeziora sięga 6,8m (średnio 4,2m). Przezroczystość wody jest stosunkowo duża. Powierzchni lustra wody wynosi 344ha. Jest to jezioro sandaczowe.

Długie Bańskie (Dłużec)Jezioro położono na nizinie Myśliborskiej w dorzeczu rzeki Tywy. Jezioro o powierzchni 85,2ha. Charakterystyka jeziora - sandaczowe.

Święte
Jezioro o powierzchni 13ha. Maksymalna głębokość dochodzi do 2,8m. Przejrzystość wody 1,2m. Typ jeziora linowo-szczupakowe.

Mostowe (Grzybno)
Jezioro o powierzchni 6,3ha. Maksynalna głębokość to 2,8m. Mieszanie wód słabe. Jezioro charakteryzuje bardzo duże zamulenie dna. Jezioro linowo-szczupakowe.

Strzeleckie
Jezioro o powierzchni 13ha. Maksymalna głębokość 6,2m. Przejrzystość wody 1,6m. Jezioro linowo-szczupakowe.

Górne (Zielone)
Jezioro o powierzchni 22,5ha. Maksymalna głębokość wynosi 14,9m. Typ jezioro leszczowo-sandaczowe.

 

- Długie Mielęcińskie (Dołgie) na rzece Sicina (kanale Młyńskim) nr – 1

Długie Mielęcińskie
Powierzchnia jeziora wynosi 48,74m. Głębokość maksymalna wynosi 9,3m, natomiast średnia 4,0m. Przezroczystość wody od 1m do 1,5m. Dno jest twarde. Charakteryzuje się owalnym, regularnym kształtem. Dno z łagodnymi stokami w częścu wschodzniej oraz zachodniej jeziora. Brzegi wszędzie płaskie, jednak błotniste i trudno dostępne.

Dąbiec (Skrzynka Wielka)
Położone w kotlinie Lipiańskiej. Stanowi część zlewnie rzeki Sicina. Zbiornik płytki o 2,5m. głębokości maksymalnej. Średnia wynosi 1,2m. Dno porośnięte roślinnością. Ogólna powierzchnia jeziora wynosi 22,06ha.

- Będzin na rzece Myśla nr – 4

Będzin
Powierzchnia jeziora wynosi 139,6ha. Jezioro charakteryzuje głębokość maksymalna misy zbiornika sięgająca 15,4m i średnia 4,4m. Przezroczystość od 1 do 1,5m. Dno twarde. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy porośnięte drzewami. Dominującymi gatunkami bytującymi w jeziorze jest sandacz i okoń.

rzeka Myśla
Rzeka na odcinku od jeziora Będzin do jeziora Łubie (Głazów). Powierzchnia wód płynących wynosi 0,2ha.

 

- Chłop na kanale Czółnów uchodzącym do rzeki Myśla nr – 1

Chłop
Jezioro o ogólnej powierzchni 326,71ha. Charakteryzuje się znaczną głębokością sięgającą 32,9m (średnio 10,7m). Jezioro nadaje się do odrostu sielawy, jest jeziorem eutroficznym z rozległym plosem, zasobnym w plankton skorupiakowy. Dno twarde, a roślinność występuje w wąskim pasie.

Grochacz (Grodzkie)
Powierzchnia jeziora wynosi 46,6ha. Położone jest na północ od jeziora Chłop. Maksymalna głębokość wynosi 31,4m, średnio 12,2m. Jezioro ma charatker (wg. klasyfikacji rybackiej jezior) sielawowy. Chrakterystyczne dla jeziora zwężenie w kierunku północno-wschodnim. Jezioro bardzo atrakcyjne wędkarsko, również stanowi ważny element gospodarki rybackiej. Występują liczne gatunki ryb cenne gospodarczo m.in węgorz, sandacz, sieja i sielawa.

 

- Ostrowiec na rzece Moczel nr – 4

Jezioro Ostrowiec (Muliste)
Jezioro Ostrowiec położone w powiecie Choszczeńskim. Powierzchnia jeziora wynosi 41,5ha. Jezioro o charakterze linowo-szczupakowym.

 

- Rosiczka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr – 2

Jezioro Rosiczka Położone w powiecie Choszczeńskim na terenie gminy Bierzwnik. Powierzchnia jeziora wynosi 8,50 ha. Jezioro o charakterze linowo-szczupakowym. Długość lini brzegowej wynosi 1610m, średnia głębokość 1,2m. W jeziorze licznie występuje szczupak, karaś oraz lin.

 

- Wełtyń na rzece Omulna nr – 1

Wełtyń
Jezioro Wełtyń jest dobrym łowiskiem dla wędkarzy. Co roku jest zarybiane szczupakiem, linem. Oprócz wymienionych ryb można złowić tu okonie i leszcze.
Jezioro Wełtyńskie znajduje się na Równinie Wełtyńskiej, położone jest na południe od wsi Wełtyń. Należy do jezior o najbardziej urozmaiconej linii brzegowej. Położone jest wśród wzgórz morenowych. Powierzchnia jeziora wynosi 356,91 ha, maksymalna głębokość – 11,6 m, długość linii brzegowej- 13,5 km. Dno jest bardzo urozmaicone, posiada podwodne górki i głęboczki.

Zamkowe
Jezioro to położone jest w miejscowości Wełtyń. Dość łatwy dojazd i urozmaicone ukształtowanie dna przyczyniają się do atrakcyjności tego łowiska. Gatunki występujące w tym jeziorze to leszcz, lin, szczupak oraz sporadycznie sandacz. Powierzchnia 22,18 ha i maksymalna głębokość do 6m.

Krzywe
Jezioro Krzywe (nazywane również Gerlandem) położone jest na wysokości miejscowości Wysoka Gryfińska. Zajmuje 18,66 ha powierzchni i ma 2,5 m głębokości. Trudny dojazd samochodem spowodował, iż jezioro to jest rzadko odwiedzane przez wędkarzy, jednak populacja okonia spowodowała, że jezioro to jest bardzo ciekawym akwenem dla wielu spinningistów.

Prusino Duże

Jezioro położone jest przy miejscowości Gardno. Licznie występujące ryby z rodziny karpiowatych. Łatwa dostępność linii brzegowej przyczyniła się do atrakcyjności tego łowiska. Powierzchnia 19,95 ha i maksymalna głębokość do 4,5 m.

Chwarstnickie
Łatwość dojazdu do jeziora od strony miejscowości Chwastnica sprawia, iż akwen ten cieszy się dużą atrakcyjnością. Powierzchnia około 10,58 ha oraz duża ilość roślinności spowodowało, iż jezioro to jest świetnym środowiskiem do bytu lina i szczupaka.

 

- Płoń na rzece Płonia nr – 2

Płoń
Jest to jezioro niemal symetrycznie położone na osi rzeki Płoni, o kształcie wydłużonej elipsy. Powierzchnia 827,72 ha.
Dane batymetryczne mówią, że najgłębsze miejsce to 4,5 m. Rybacy natomiast twierdzą, że na osi Kluki - Karsko jest "głęboczek" 6,5 metrowy. Płoń należy do jezior płytkich, średnia głębokość - 2,8 m.
Niecka jeziora stanowi regularne zagłębienia zgodne z ogólnym kształtem jeziora. Płycizna przybrzeżna opada stopniowo od brzegu ku środkowi. Brak stromych progów podwodnych i szerokie pasy trzcin przy brzegu czynią jezioro trudno dostępnym. Dno przeważnie muliste. Widoczność w wodzie słaba.
Jezioro Płoń jest licznie odwiedzane przez wędkarzy nastawiających się głównie na połów okonia, którego jest tu bez liku. W jeziorze można liczyć na dobre wyniki w połowach leszcza i płoci, choć nie wyklucza się również udanych połowów sandacza i węgorza.
Jezioro jest intensywnie zarybiane sandaczem.
Dojazd trasą Pyrzyce - Choszczno do miejscowości Lubiatowo (12 km od Pyrzyc).

Zaborsko Płońskie
Jezioro o powierzchni 44,6 ha położone jest na północ od jeziora Płoń i blisko rzeki Płoni. Bardzo łatwy i wygodny dojazd od miejscowości Zaborsko. Niewielka głębokość i bardzo bogata roślinność przyczyniła się do świetnego bytowania lina i szczupaka. Wędkarze poławiający na tym jeziorze rzadko zjeżdżają o kiju. Ciekawostką tego jeziora jest liczna populacja tak rzadko występującego w naszych jeziorach karasia złotego.

 

- Miedwie na rzece Płonia nr -4

Miedwie
Co do wielkości jest to piąte jezioro w Polsce, a drugie na Pomorzu Zachodnim. Akwen ten ma szczególne znaczenie nie tylko ze względów turystycznych i rekreacyjnych. Od lipca 1976 roku Miedwie stało się rezerwuarem wody pitnej dla Szczecina. Ten wzgląd decyduje o szczególnej ochronie czystości wód Miedwia.
Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 3 701,34 ha, a maksymalna głębokość 43,8 m (średnia 36 m). Lustro wody Miedwia położone jest 14 m n.p.m. Mało kto wie, że prawie dwie trzecie Miedwia to najgłębsza, ukryta depresja w Polsce (kryptodepresja). Najgłębszy punkt dna znajduje się 29,8 m poniżej poziomu morza.
Z roku na rok słyszy się o łowionych "życiowych szczupakach" wypasionych na sielawie 10-18 kg. Na jeziorze występują trudne do przechytrzenia duże leszcze. Ich waga to ok. 4-6 kg. Nie brakuje również płoci i drobniejszego szczupaka, zwłaszcza w okolicach Wierzbna. Intensywne zarybienia spowodowały zwiększenie populacji Sieji Miedwiańskiej - naszego narodowego reliktu przyrody.

Żelewko
Jezioro o powierzchni około 101,5 ha położone w okolicy jeziora Miedwie, o łatwym dostępie do linii brzegowej. Jezioro jest dość często odwiedzane przez wędkarzy polujących na szczupaki z łodzi. Spora ilość leszcza i płoci zadowoli również amatorów tego sportu, poławiających na grunt i spławik. Łatwy dojazd od miejscowości Żelewo. Ciekawostką jest to, iż wysokie poziomy wód w 2010 i 2011 roku przyczyniły się do intensywnych migracji dużych ryb z Miedwia do j. Żelewko. W 2010 roku kilku wędkarzy chwaliło się ogromnymi szczupakami z tego jeziora.

Płonne
Przedłużenie jeziora Żelewko (nazywane również przez miejscowych wędkarzy szeroką wodą) jest ciężko dostępnym jeziorem z brzegu o powierzchni 13,09 ha . Charakteryzuje się sporą ilością roślinności wynurzonej i zanurzonej, w której często występuje lin.

Klasztorne
Jezioro o charakterystyce linowo – szczupakowej, przez które przepływa rzeka Płonia. Powierzchnia tego jeziora około 4 ha.

Cysterskie
Jezioro to położone jest przy miejscowości Jezierzyce i jest rozlewiskiem rzeki Płonia. Jest zbiornikiem o charakterystyce linowo - szczupakowym. Powierzchnia 3,5 ha i dość trudny dostęp z brzegu do akwenu.

 

- Będgoszcz na rzece Ostrawica nr – 1

Będgoszcz
Bardzo interesujące, dwunaste co do wielkości jezioro Pomorza Zachodniego. Powierzchnia jeziora 297,35ha, maksymalna głębokość 12 m a średnia to 6 m.
Oddalone jest od Miedwia o około 2,5 km, połączone jest z nim za pomocą kanału Ostrawickiego. Jest to wymarzone miejsce dla wędkarzy przyjeżdżających nad jezioro z zamiarem piknikowania. Dookoła jeziora występują same łąki, do brzegu dostęp jest swobodny prawie w każdym miejscu. Stroma burta blisko brzegu pozwala wędkarzom osiągnąć sukcesy w łowieniu zarówno z brzegu jak i z łodzi. Najczęściej łowionymi rybami są leszcz i szczupak, ale rewelacyjne wyniki powinni mieć też karpiarze nastawiający się na wielkie okazy. Niejeden spinningista lub wędkarz łowiący na żywca zostanie zaskoczony sandaczem, którego w tym jeziorze naprawdę jest sporo.
Na bieżąco prowadzone są zarybienia sandaczem.

Okole (Stypno)
Jezioro to położone jest na łąkach nieopodal miejscowości Stare Czarnowo. Jezioro płytkie, linowo - szczupakowe o powierzchni 12,32 ha. Może zaskoczyć niejednego wędkarza pokaźnym linem oraz leszczem.

Babin
Jezioro położone jest w miejscowości Babin. Liczne kładki pozwalają wędkarzom łatwo dotrzeć do tego jeziora. Jezioro linowo - szczupakowe o powierzchni około 18,6 ha.

 

- Glinno na kanale Żelisławiec nr -1

Glinno
Powierzchnia 90 ha i maksymalna głębokość 18 m spowodowały, iż jezioro to jest typowym zbiornikiem o charakterystyce sielawowej. Przejrzystość do 4 m oraz liczne występowanie drobnej sielawy spowodowały, iż jezioro to znów po latach staje się ciekawym łowiskiem drapieżników w okolicach Szczecina.

 

- Korytowo Duże na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardynkanr – 1

Korytowo Duże
Jezioro to jest położone przy miejscowości Korytowo niedaleko Choszczna. Duża ilość kładek wędkarskich świadczy o atrakcyjności tego łowiska. Bardzo duża ilość ryb z rodziny karpiowatych przyczyniła się do świetnych warunków przyrostowych innych drapieżników, takich jak: sandacz, okoń i węgorz. Jezioro o powierzchni 74,91 ha i maksymalnej głębokości 8 m o bardzo małej przejrzystości wody. Charakter wody - sandaczowa.

Korytowo Małe
Jezioro to położone jest nieopodal miejscowości Korytowo. Jest małym jeziorkiem linowo - szczupakowym z trudnym dostępem do wody. Liczna roślinność widoczna na powierzchni wody czyni to łowisko trudnym. Powierzchnia 6 ha i maksymalna głębokość 2 m.

 

- Bukowskie na rzece Koczynka nr – 2

Bukowskie
Jezioro to położone jest koło miejscowości Objezierze. Maksymalna głębokość 33 m, silnie opadające dno przy linii brzegowej 2 m. Duża przejrzystość wody, powierzchnia 57,89 ha. W jeziorze tym występują ładne okazy ryb - świadczą o tym liczne kormorany gniazdujące nad tym akwenem. Spora ilość leszcza i szczupaka czyni tę wodę bardzo atrakcyjną.

Kosino (inna nazwa – Jezioro Rębusz)
Jezioro Kosino położone jest w okolicy miejscowości Rębusz. Powierzchnia 48,82 ha i głębokość 14 m. Spora przejrzystość wody, liczne górki podwodne i duża ilość ryb czynią to łowisko bardzo atrakcyjnym. Miejscowi wędkarze opowiadają o dużym sumie, który spowodował niejedno zdziwienie na twarzach wędkarzy.

Starzyce
Płytkie, sandaczowe, 66hektarowe jezioro położone przy miejscowości Starzyce. W kilku miejscach dostępne z brzegu. Ciekawostką jest występowanie oryginalnego karasia złocistego.

Kuchta
Jezioro to położone jest w miejscowości Bierzwnik, często odwiedzane jest przez miejscowych wędkarzy. Powierzchnia 13 ha i głębokość do 3 m. Intensywnie zarybiane szczupakiem. Spora ilość ryb karpiowatych.

Objezierze
Jezioro to położone jest w polach obok miejscowości Objezierze. Jest to niewielkie, trudno dostępne jezioro linowo – szczupakowe z liczną wodną roślinnością; o powierzchni 16,46 ha.

 

- Radęcino na rzece Sucha nr – 1

Radęcino

Jezioro Radęcino położone na terenie województwa Lubuskiego w gminie Dobiegniew. Jezioro o powierzchni 136ha. Średnia głębokość 5,2metra. Charakterystyka jeziora linowo szczupakowe.

Krzywe

Jezioro o powierzchni 18ha. Średnia głębokość 2,3 metra. Charakterystyka jeziora linowo szczupakowe.

 

- Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Smardzyńskiego (Dopływ z Ziemomyśla) – nr 1

Gardzko

Jezioro położone w woj. Zachodniopomorskim w gminie Dolice. Powierzchnia Jeziora 72,76ha. Średnia głębokość 7,1m a maksymalna 14,5. Charakter jeziora sielawowo leszczowy. W jeziorze występują piękne okazy okonia oraz szczupaka.

 

- Wielkie Wyrwy na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr – 2

Wielkie Wyrwy (inna nazwa – Jezioro Przytoczno)
Jezioro to położone w lasach niedaleko miejscowości Łasko. Jest sporym jeziorem, o powierzchni 221,78 ha, w którym licznie uchował się sandacz i duży leszcz. Głębokość maksymalna 12,5 m, mała przejrzystość wody, liczne zatoki. Dojazd od miejscowości Łasko.

Smolary
Głębokość maksymalna 21 m, powierzchnia 86,18 ha. Duża przejrzystość wody, liczne górki podwodne, porośnięte roślinnością zanurzoną. Dojazd lasami od miejscowości Breń lub od miejscowości Łasko. Szczególnie polecane dla spinningistów z powodu dużej ilości drapieżnika.

Brzegi
Jezioro to położone ukryte jest w lasach nadleśnictwa Bierzwnik. Płytka sandaczowa woda jest rzadko odwiedzana przez wędkarzy z powodu trudnego dojazdu do akwenu. Powierzchnia 26,02 ha, głębokość 1,5 m. W wyniku zarybień pojawiła się spora ilość lina.

Łasko Okrągłe
Jezioro na Równinie Drawskiej, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik. Na południowym brzegu jeziora leży wieś Łasko. Jezioro o maksymalnej głębokości 4,2 m i powierzchni 12,84 ha. Zbiornik znajduje się w zlewni Mierzęckiej Strugi.

 

- Myśliwskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr – 2

Myśliwskie
Jezioro zlokalizowane jest na południe od miejscowości Bierzwnik, z prawej strony drogi Ostromęcko-Bierzwnik, obok linii kolejowej Stargard Szczeciński -Poznań. Zajmuje 8,1 ha powierzchni, długość linii brzegowej 1321 m, trudny dojazd samochodem. Gatunki ryb występujące w tym jeziorze to: szczupak, lin, leszcz, okoń, węgorz.

- Rakowo na rzece Koczynka nr – 1

Rakowo
Jezioro położone jest kilometr na północny - zachód od miejscowości Objezierze. Jego powierzchnia wynosi 15 ha, a linia brzegowa ma długość 2080 m. W wodach występują takie gatunki ryb jak: szczupak, karaś, leszcz, płoć, węgorz, okoń. Jezioro jest atrakcyjne do odłowów spinningowych i spławikowych.
Obwód obejmuje wody jeziora Rakowo wraz z wodami rzeki Korczynka, na odcinku od miejsca wpływu rzeki z tego jeziora do linii prostej, przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 100 m poniżej tego miejsca wypływu oraz wodami dopływów jeziora albo tego odcinka cieku.

- Kłodzińskie (Przekolno) w zlewni rzeki Koczynka nr – 1

Kłodzińske
Jezioro jest położone kilometr na wschód od miejscowości Objezierze. Powierzchnia wód wynosi 14 ha, a linia brzegowa ma długość 1577 m. Gatunki ryb występujące w jeziorze to: szczupak, karaś, leszcz, płoć, węgorz, okoń, lin. Liczna roślinność pływająca.

 

- rzeki Płonia nr – 1

1.Rzeki Płonia na odcinku od źródeł do jeziora Płoń, z wyłączeniem:
- wód zlokalizowanego na nim Obiektu stawowego w miejscowości Barlinek przy ul. Świętego Bonifacego
- wód cieku Dopływu spod Lutówka w granicach rezerwatu przyrody "Skalisty Jana Libberta"
2.Wody jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. Obwód ten graniczy od północy z wodami Obwodu rybackiego jeziora Płoń na rzece Płonia - nr 2. Od części południowej graniczy z wodami jezior Barlineckich.

 

- rzeki Płonia nr – 3

Rzeki Płonia na odcinku od połączenia z Kanałem Lubiatowskim do jeziora Miedwie.
Wody dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów z wyłączeniem Obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece Sicina (Kanał Młyński) w rejonie miejscowości Nowielin. Obwód ten od północy graniczy z wodami Obwodu rybackiego jeziora Miedwie na rzece Płonia - nr 4. Od południa obwód ten graniczy z wodami Obwodu rybackiego jeziora Płoń na rzece Płonia - nr 2.

 

- Jeziora poza obwodami

Binowo
Intensywne zarybienia szczupakiem i linem spowodowały, iż akwen ten jest bardzo atrakcyjnym łowiskiem ryb w naszym regionie. Rekordowe okazy węgorza i okonia są częstym celem wędkarzy przebywających nad tym łowiskiem. Powierzchnia 45 ha i maksymalna głębokość do 8 m . Dojazd od miejscowości Binowo.

Piasecznik Wielki
Jezioro bezodpływowe położone na północny wschód od Binowa (gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie), w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej w Puszczy Bukowej. Powierzchnia 14,8 ha. Piasecznik Duży (Wielki) posiada silnie rozwiniętą linię brzegową o długości ok. 2,3 km. Brzegi płaskie odkryte, w znacznej części podmokłe, wokół nich liczne punkty widokowe. Przy północnym brzegu ośrodek wypoczynkowy.

Glinno Małe
Glinno Małe jest niewielkim bezodpływowym jeziorem o głębokości do 20 m. Bardzo głęboki akwen spowodował legendy u miejscowych wędkarzy o karpiach pamiętających okres sprzed I wojny światowej. Atrakcyjne łowisko przyciąga pojedynczych karpiarzy próbujących swoich sił w przechytrzeniu karpia giganta. Wędkarze łowiący inne gatunki spokojnego żeru znajdą też nad tym łowiskiem coś dla siebie. Dojazd od miejscowości Glinno.

 

- rzeki Tywa

Rzeka Tywa na odcinku od źródeł do jeziora Grodzkie (Zamkowe) wraz z jej dopływami co stanowi około 2ha.

- rzeki Tywa nr – 2

Rzeka Tywa na odcinku od jeziora Swobnicie (Długie) do jeziora Święte, wraz z ich dopływami, z wyłączeniem wód obiektu stawowego w obrębie miejscowości Karpniki. Powierzchnia wynosi około 0,1ha.

- rzeki Sicina

Rzeka Sicina na odcinku od jeziora Dąbiec (Skrzynka Wielka) do jeziora Nowielińskie. Powierzchnia 0,2ha.

- rzeki Myśla

Rzeka Myśla na odcinku od jeziora Będzin do jeziora Łubie (Głazów). Powierzchnia wód płynących wynosi 0,2ha.

https://www.traditionrolex.com/4

https://www.traditionrolex.com/4