Straż rybacka

W 2014 roku na wniosek F.B.H.U. „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. utworzono Społeczną Straż Rybacką F.B.H.U. „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. działającą na terenie powiatu choszczeńskiego  oraz Społeczną Straż Rybacką Powiatu Stargardzkiego przy F.B.H.U. „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. Potrzeba utworzenia Społecznej Straży Rybackiej wynikała z nasilenia przypadków zorganizowanego kłusownictwa, niszczenia sprzętu rybackiego, nieuprawnionego wędkowania oraz zwiększenia zagrożenia wód i terenów przyległych zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz zwykłą dewastacją terenów okalających stanowiska wędkarskie przez tzw. dziką turystykę.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Stargardzkiego przy F.B.H.U. „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. swoim zakresem działania obejmuje tereny objęte szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym  NATURA 2000: Obszary specjalnej ochrony ptaków objęte programem „NATURA 2000”PLB 320005 - Jezioro Miedwie i Okolice oraz PLB320006 – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie.

SSR Powiatu Stargardzkiego przy F.B.H.U. „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, współfinansowany ze środków UE, z PO Ryby 2007-2013 za pośrednictwem LGR „Sieja”.

https://www.traditionrolex.com/4

https://www.traditionrolex.com/4