Stawy

Stawy pełnią funkcję ośrodka hodowlanego ryb, produkując materiał zarybieniowy na potrzeby jezior oraz wytwarzając karpia konsumpcyjnego.

Dział stawowy składa się z dwóch kompleksów. W skład pierwszego wchodzą stawy karpiowe Dzwonowo, położone przy miejscowości Dzwonowo w powiecie Stargard. Ogólna powierzchnia stawów wynosi 365 hektarów, na co składa się 36 stawów towarowych i kroczkowych. Największy staw towarowy do produkcji karpia handlowego ma powierzchnię 138 hektarów.

Ośrodek hodowlany ryb w Dzwonowie  powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku i wchodził w skład dawnych Państwowych Gospodarstw Rybackich. Początkowo należał do Gospodarstwa Rybackiego Miedwie, ale w latach 80 - tych został przeniesiony do Gospodarstwa Rybackiego Ińsko. Późniejsze zmiany polityczne zachodzące  w Polsce na przełomie lat 80/90 spowodowały upadłość gospodarstw rybackich, a ich majątkami zaczęła zarządzać Agencja Rynku Rolnego .

W grudniu 2003r. nasza firma podpisała umowę dzierżawy stawów. Kolejne lata to czas inwestowania w niezbędny przy utrzymaniu stawów sprzęt. W tym celu zakupiono m.in. 2 ciągniki, przyczepy, silosy na zboże. Naprawiano rowy, groble, co wpłynęło pozytywnie na kulturę stawów zwiększając ich produkcję. W 2008r. wykupiliśmy kompleks stawów w Dzwonowie a w następnym roku wybudowaliśmy na ich terenie Wylęgarnię Ryb - jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Część materiału zarybieniowego wyprodukowanego w ośrodku hodowlanym w Dzwonowie  sprzedawana jest klientom indywidualnym,  pozostała część przeznaczona jest do zarybień jezior wchodzących w skład całego gospodarstwa rybackiego.

Drugi kompleks stawowy położony jest przy miejscowości Kluki w powiecie pyrzyckim. Jego powierzchnia całkowita wynosi 30 hektarów. Składa się z 9 stawów kroczkowych i narybkowych.

https://www.traditionrolex.com/4

https://www.traditionrolex.com/4